GEOMŘÍŽ - SSNP - HIGHWAY

Používá se jako výztužná mezivrstva pro zvýšení jmenovitého pevnosti vrstev asfaltového betonu v silničním pásu za účelem zpomalení tvorby, rozvoje a rozšíření trhlin. Mříže brání zvedání a generování nadměrných proudů a posunů na chodníku, prodlužují životnost a výkonnost vozovky.

Geomříže jsou impregnovány komplexními kompozity bitumenového polymeru pro zlepšení lepivého chování.

Porovnávací tabulka

Certifikáty