GEOMŘÍŽE - MTA - EXTRAMAT

EXTRAMAT  geomat  je trojrozměrný geosyntetický materiál získaný vytlačováním polymeru nebo warp-pletací metodou s její osnovou ze skleněného nebo polyesterového vlákna a jeho útku ze skla a / nebo polyesterového vlákna s polymerem.

Geosyntetické materiály (geomříže) mohou být vloženy do konstrukce extrudovaného geomatu jako výztuže. Geomat lze kombinovat s netkaným materiálem (geotextilie) na jedné (MTAD-1 geomat) nebo dvou (MTAD-2 geomat) stranách.

Geomříže jsou využívány jako výztužné součásti při výstavbě silnic, včetně za účelem vytvoření přetrvávajícího vegetativního krytu proti erozi zemních konstrukcí: zapuštěná zemina, vodní toky, odtokové příkopy, mostové opěry, postele příležitostně proudící proudy.

Porovnávací tabulka

Certifikáty