GEOMŘÍŽE - PS - POLISET

Geomříže na bázi polyesteru se používají k zajištění stability, stálosti a požadované schopnosti nosnosti silničních konstrukcí, stejně jako k zabránění pronikání hrubých frakcionovaných materiálů do podkladů při výstavbě trvalých a dočasných komunikací včetně silnic na slabé základně.

Geomříže jsou vyrobeny z vysoce koroze odolných polyesterových přízí.

Porovnávací tabulka

Certifikáty