Revoluční technologie - 

čedičové kompozitní vlákno

Kompozitní materiál z čedičových vláken

Jedná se o materiály z čedičového vlákna (mezinárodně označeno BFRP) a ze sklolaminátového vlákna označeno (GFRP) – tyto materiály jsou adekvátní náhradou jako výztuha betonové konstrukce místo oceli.

Čedič je hornina sopečného původu a tvoří zhruba 30% zemské kůry. Představuje mimořádně odolný a tvrdý materiál jemnozrnné struktury. Je odolný proti obrusu a chemickým látkám.
Díky těmto vlastnostem je čedič ideální k výrobě moderních kompozitních materiálů.

Po celém světě se tento materiál velmi rychle etabluje do všech odvětví nejen ve stavebnictví.

Hlavní výhody čedičového vlákna:

 • Vysoká pevnost v tahu
  Čedičové vlákno se blíží pevností uhlíkových vláken (čedič je 4x pevnější než ocel a 14x lehčí)
 • Cenové náklady
  Přibližná 30% finanční úspora (výrazně nižší váha, výborná manipulace, rychlost, nízké náklady na dopravu)
 • Tepelná vodivost
  Čedič má nízkou tepelnou vodivost (120x menší než ocel), jeho použití umožňuje zvýšit tepelnou účinnost zdí budov až o 35%
 • Antikorozní vlastnosti
  Odolnost proti korozi je velmi výrazným přínosem
 • Elektrická nevodivost
  Materiál je nevodivý
 • Odolnost v alkalickém a chemickém prostředí
  Kompozitní sítě také nacházejí dobré uplatnění a využití v občanské výstavbě, ve výstavbě čistíren odpadních vod, agresivním a vlhkém prostředí, zemědělství a chemicky náročných provozech a mnoho dalších.
 • Soudržnost s betonem
  Tyče jsou obaleny křemičitým pískem a velice dobře se pojí s betonem nebo jakýmkoliv jiným materiálem
 • Magnetická charakteristika
  Nemagnetická
 • Váha a manipulace
  Díky 14x nižší váze, je manipulace, doprava a rychlost pokládky, výrazně rychlejší a tím i daleko levnější
 • Koeficient tepelné roztažnosti
  Čedičové vlákno má 7x nižší tepelnou roztažnost než ocel.

Porovnávací tabulka kompozitních sítí a ocelových kari sítí

ČEDIČ a kompozit - technologie výroby

Kompozitem je každý materiál, který se skládá z minimálně dvou hlavních komponentů s výrazně se lišícími fyzikálními vlastnostmi. Vyrábí se z vláknové výztuže a složeného pojiva. Nejčastěji se jedná o kompozit z organické polymerní pryskyřice a čedičových nebo sklolaminátových vláken.

 

 

PULTRUZE – technologie výroby

Pultruze – z anglického názvu „ PULTRUSION„ je proces kontinuální výroby výztuže různých tvarů a délek tažením. Vstupní materiál je směs tekuté pryskyřice a vláknové výztuže. Proces zahrnuje tažení materiálu přes vyhřívanou ocelovou formu, v některých případech zasypáván křemičitým pískem z důvodu dobré soudržnosti s betonem a dělen na požadovanou délku.