Droba

Droba je sedimentární hornina, která vzniká především v mořském prostředí. Barva horniny je nejčastěji šedá a velikost zrn je různá, od jemné po hrubou. Jedná se v podstatě o zvláštní druh pískovce, který je tvořený zrny křemene, živce a několika jinými minerály a úlomky hornin v jílovité původní hmotě.

Solitér

Droba je ideální pro stavbu přírodních jezírek - biotopů nebo zahrad. Její jedinečný vzhled vytváří opravdovost vzniklého biotopu nebo skalního útvaru v zahradě. 

Droba je také velice vhodná jako zídka z velkých kusů nebo ideální na stavbu jezírek a velkých biotopů.

Zajišťujeme kompletní poradenství, dopravu i usazení nebo stavbu na klíč.