Granodiorit

Granodiorit je hlubinná vyvřelá hornina s podstatným množstvím křemene. Je blízký žule, od které je makroskopicky těžko rozeznatelný. Označení zavedl v roce 1893 americký geolog G. F. Becker. Granodiority bývají světle šedé.

  • Barva – převážně červenošedá, šedorůžová až světle šedá
  • Porozita – téměř zcela k dispozici hustá mikrostruktura
  • Velikost minerálního kameniva – postupně jemné – střední zrnění (3-4mm)
  • Struktura – postupně homogenní rozdělení minerálních komponentů
  • Textura – anizotropní uspořádání (mineráli převážně neuspořádané
  • Zvětrání – nezvětralé – není znatelné žádné přetvoření minerálů

Solitér

Kámen

Frakce (drtě, štěrky)

Frakce 0/4, 4/8, 8/16, 0/32, 0/63, 32/63

Zajišťujeme kompletní poradenství, dopravu i usazení nebo stavbu na klíč.