Geomříže a geokompozity

Jsme významným distributorem geomříží a geokompozitů ze skelných, polyesterových a čedičových vláken.  Dodáváme také polypropylenové geomříže kombinované s netkanou geotextilií.

GEOMŘÍŽE - SSNP - HIGHWAY

Používá se jako výztužná mezivrstva pro zvýšení jmenovitého pevnosti vrstev asfaltového betonu v silničním pásu za účelem zpomalení tvorby, rozvoje ...

GEOMŘÍŽE - PS - POLISET

Geomříže na bázi polyesteru se používají k zajištění stability, stálosti a požadované schopnosti nosnosti silničních konstrukcí, stejně jako k zabránění pronikání ...

GEOMŘÍŽE - MTA - EXTRAMAT

jako výztužné součásti při výstavbě silnic, včetně za účelem vytvoření přetrvávajícího vegetativního krytu proti erozi zemních konstrukcí: zapuštěná zemina, vodní toky...